Ana sayfa

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yetkilendirme uyarınca, Odamız, bilirkişilik temel eğitimi verme yetkisine sahip olmuştur.

2017 Ekim -Aralık döneminde 5 Bilirkişilik Temel Eğitim programı tamamlanmıştır. Eğitim sonunda katılımcılara, “eğitim katılım belgesi” verilmiştir.

Adalet Bakanlığı tarafından 2018 yılı ilk döneminde, bilirkişilik başvurusu için yeni bir duyuru yapıldığı takdirde yeni eğitim programları açılacaktır.
 
İZMİR TABİP ODASI

 

Genel Bilgilendirme

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ve 03.08.2017 tarihli Bilirkişilik Yönetmeliği ile bilirkişilik alanına ilişkin birçok yeni düzenleme yapılmıştır.

Bu düzenlemelerden birisi de, mahkemelerde bilirkişi olarak görev yapmak isteyen kişilerin, BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ almak zorunda olmasıdır.

Mevzuat ile bilirkişilik temel eğitimi verme yetkisine sahip eğitim kuruluşları, eğitimin içeriği, süresi, uyulması gerekli kurallar ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir.

Bilirkişilik temel eğitimi, belirlenmiş eğitim müfredatında yer alan konularda, katılımcıların bilgi sahibi ve uygulama yeteneğine sahip olmasını hedeflemektedir.

Temel eğitim, 18 saati teorik eğitim, 6 saati uygulama eğitimi olmak üzere asgari 24 saat olacaktır. Temel eğitim sonunda, katılımcılara sertifika verilecektir.

Meslekte 5 yıl kıdem kazanmış kişiler, bilirkişi olarak başvurabilecektir.

İzmir Tabip Odası Bilirkişilik Temel Eğitim Merkezi tarafından verilecek eğitimlerde, İzmir Tabip Odası üyelerinin öncelikli eğitime katılma hakkı vardır. Eğitim kontenjanı uygun olduğu oranda, diğer meslek dallarına yer verilecektir.

Bize Ulaşın

Adres:

Prof.Dr.Nusret Fişek Cad. 1451 Sok. No:5 35220 – Alsancak

Tel: 0 232 463 11 33

Faks : (232) 421 70 51